Folimanka - správa nemovitostí s.r.o.           

 

Folimanka - správa nemovitostí

Folimanka – správa nemovitostí s.r.o. (dále jen „F-SN“)  se transformovala z BD Folimanka a pokračuje tak ve více než 20tiletém  poskytování kompletní správy nemovitostí, jak domů bytových družstev s bytovými a nebytovými jednotkami v nájmu, tak domů SVJ s bytovými a nebytovými jednotkami v osobním vlastnictví vč. přilehlých pozemků, ale i domů ve vlastnictví jak jednotlivých fyzických tak právnických osob. Naše pole působnosti je po celé Praze a jejím okolí.
Kromě kompletní správy poskytujeme i částečnou tzn. buď jen účetnictví nebo jen technicko-administrativní část. Můžeme Vám poskytnout i jednorázovou správní výpomoc v případě potřeby rychle vyřešit daný problém ve Vaší nemovitosti. Zde jsme k dispozici i jednotlivým vlastníkům bytů, rodinných domů, kanceláří aj. nebytových prostor.
Jsme tu proto, abychom námi poskytovanými službami  Vám usnadnili, zjednodušili  a zefektivnili péči o Vaši nemovitost.

I.

Administrativně – správní činnosti - F –SN jako správce nemovitostí zajišťuje pro objednatele zejména:

 • evidenci a ochranu spravovaného majetku,
 • vedení podvojného účetnictví s přehlednou účetní evidencí příjmů a výdajů spojených se spravovaným majetkem objednatele, vč. zpracování účetní závěrky
 • zpracování SIPO
 • rozpis a vyúčtování zálohových plateb,
 • evidenci výpisů z bankovního účtu a zpracování údajů zde uvedených
 • zhotovení platebních příkazů a po podpisu statutárními zástupci objednatele jejich předání do banky k proplacení
 • přípravu požadovaných daňových přiznání ze spravovaného majetku,
 • přehled vlastníků a nájemců jednotlivých bytů a nebytových prostor a osob, kteří v bytech bydlí a nebytové prostory užívají, a to na základě podkladů předaných objednatelem, dále kontakt s nimi
 • uzavírání smluv s dodavateli služeb (PRE, PP, PVaK, odvoz odpadu atd.) na základě plné moci od objednatele
 • vedení korespondence, administrativní a technické dokumentace
 • zajištění vybavení, provozuschopný stav a revize společných zařízení v domech, popř. bytech a nebytových prostorách, jak ukládají platné právní předpisy,
 • spolupráci při opravách a údržbě spravovaného majetku, včetně dokumentace
 • kontakt s vlastníky a nájemci bytů a nebytových prostor
 • založení bytového družstva, společenství vlastníků
 • převod bytů do osobního vlastnictví

Obsah správní činnosti je dále možné rozšířit o konkrétní požadavky objednatele (vlastníka). de však o práce nad rámec  mandátní smlouvy a cena za ně bude vždy stanovena dohodou.
Objednatel předá obstarateli  klíče od domu a jeho společných prostor, aby bylo možné zajišťovat drobné opravy a provádět povinné revize.
Správce informuje vlastníky nebo nájemce jednotek v domě o své kontaktní adrese, telefonu, e-mailu a úředních hodinách vývěskou ve společných částech domu.

II.

Činnosti související se správou nemovitosti

F-SN zajišťuje i činnosti, které nejsou součástí ceny za správu:

 • výkon funkce statutárního zástupce společenství vlastníků
 • založení bytového družstva nebo společenství vlastníků
 • převod bytů do osobního vlastnictví
 • právní služby,
 • úklid společných prostor domu (zpravidla 500,- Kč za patro)
 • údržba přilehlých pozemků přináležejících k nemovitosti (např. sekání trávy a její likvidace  8,- Kč/m2)
 • vyklízecí práce     
 • v zimním období shoz sněhu ze střechy
 • široké spektrum řemeslnických profesí (jejich kvalitní práce je prověřena lety spolupráce)

III.

Cenová nabídka:

Kompletní správní činnost má cenu stanovenu na  288,- Kč za jednotku/měsíc 
Částečná správní činnost  je za 240,- Kč za jednotku/měsíc
Jednorázová správní výpomoc je za 350,- Kč/hod. 

U nás budete klientem „jedním ze sta“ a ne „z tisíce“, což se samozřejmě projeví v  kvalitě a promptním vyřízení Vašich požadavků a potřeb.

Stažení této stránky v PDF, (Acrobat Reader)

 

 


       Tel.: 603 584 135


Created by Asset Protection s.r.o.         folimanka.sn@seznam.cz